Strategichef på Intellecta Corporate. Har utvecklat en rad tjänster i gränslandet mellan politik och teknik, bland annat ljeplav, twixdagen och makthavare.se. Har gjort upprepade storskaliga visualiseringar, bland annat en kartläggning av relation mellan personer i Almedalen. Hjärna och hjärta bakom totalkartläggningen av svenskspråkiga twitter: Twittercensus. Ansvarig för digital PR på ett svenskt parti under förra valrörelsen.

Tags:Architecture, Tools, UX, Web